Traumesygeplejersken
Jesper

Uddannet 2006

"Jeg skal vide lidt om alle de hyppigst forekomne sygdomme og særligt meget om de skader mennesker pådrager sig ved ulykker eller vold. Denne viden skal jeg hurtigt omsætte til handling, samtidig med at jeg udstråler ro overfor patienten. Det hele foregår under forhold, der bedst kan beskrives som organiseret kaos."